Kunst kan tale...

Kunst kan tale...

Det fantastiske ved kunst er, at den taler til os - om vi vil det eller ej. Det gælder ligegyldigt om det er musik, bøger, skulpturer, keramik eller billedkunst

Jeg tror de fleste af os, får nogle følelser, nogle associationer, forestillinger og tanker. -- Og hvis vi  rigtig fordyber os, kan vi drømme os helt væk i eventyret.

Jeg har givet mange af mine billeder en lille tilhørende tekst, ikke en tekst der fortæller, hvad "man skal se" i billedet, det bestemmer man heldigvis helt selv - og der er ingenting der er forkert!! - men en tektst, jeg bare havde lyst til at skrive, da jeg betragtede mit færdige billede. 
Jeg håber teksten kan skabe en eksta dimension og give endnu en anledning til fordybelse. 

NB. Teksterne kan læses ved at klikke på billedne på galleri-siden.

Til skoler, gymnasier og andre uddannelses-stederHvorfor ikke tage eleverne med på kunstudstilling - eller (endnu bedre 🙂) leje en udstilling på skolen eller uddannelsesstedet.
En givende undervisningsform, hvor eleverne bliver tvunget til at iagttage, bruge fantasi, finde sine egne følelser, tanker og associationer.

Ideer og forslag til anvendelse af malerier m. tilhørende tekster i undervisningen:

     

a)      Se omhyggeligt på alle billeder.

Vælg hvilket billede kan du bedst lide?

Hvorfor?

Hvilken følelsesmæssig sindsstemning kommer du i, når du betragter billedet?

Hvilke tanker – Hvilke associationer?

Er der andre billeder, du oplever det samme ved ?

 

  
                                 b)       Se omhyggelig på alle billeder.

Vælg hvilket billede du bryder dig mindst om?

Hvorfor?

Hvilken følelsesmæssig sindsstemning kommer du i, når du betragter billedet?

Hvilke tanker – Hvilke associationer?

Er der andre billeder, du oplever det samme ved?

 

 

c)       Ud fra et givent billede:

Hvad tror du menes med teksten?

Er du enig?

Hvorfor tror du billedet har fået pågældende tekst – kan du se sammenhængen mellem billede/tekst?

 

 

d)       Find et eller flere malerier der har en dobbelttydig tekst.

Forklar hvori det dobbelttydige ligger.

Er maleriet også dobbelttydigt?

 

 

e)       Find et eller flere malerier med spørgende tekst.

Prøv at besvaret spørgsmålet og diskuter det med hinanden.

 

 

f)         Ud fra et givent billede el. vælg et billede

Beskriv en situation - eller fortæl en historie som belyser og anskueliggør teksten.

 

 

g)       Er der et billede, hvor du synes teksten slet ikke passer?

Prøv at lave en alternativ titel og tekst til dette billede.

 

 

h)       ”Sende postkort”

Leg at malerierne er postkort. Nu skal der ”sendes” postkort til alle i klassen, hvem får hvilket maleri – og hvorfor?

Man kan også ”sende postkort” til sine forældre, hvilken et skal de have, og hvilken begrundelse har du for at udvælge netop det?

Man kunne også vælge at sende ”postkort” til den danske statsminister – skolelederen – kæresten – borgmesteren m.m.a.

 

 

i)         Hvor godt kender I hinanden?

I skal befinde jer i lokalet med malerierne – læs eller fortæl så om et af malerierne, -hvad du synes om det, hvad du ser i det, hvad du føler, når du ser på det, hvad det minder dig om osv. – De andre skal så finde ud af, hvilket billede du omtaler.

 

 

j)         Vælg fx 5 malerier. Lav fem alternative titler og/eller tekster.

Kan de andre finde ud af/gætte hvilke tekster/titler du har sat til hvilket billede?

 

 

k)       ”stand up”

Her gælder det om at fortælle (eller skrive) en sammenhængende historie ud fra malerierne.

Der vælges et antal malerier (5?) enten valgfri eller ”tvungen”, i bestemt eller valgfri rækkefølge.

Hvis historien skal fortælles mundtlig, kan man forberede sig eller fortælle den uforberedt – så er det næsten rigtig stand up J

 

l)         Man kan også lave en statistisk opgave.

Undersøg fx om det er forskelligt hvilke billeder, der falder bedst i ens smag med hensyn til bestemte aldersgrupper. (børn, unge, voksne, ældre) – hvorfor mon? Er der forskel på hvilke billeder man bedst kan lide hvis man er dreng/pige – mand/kvinde? Hvorfor mon/ mon ikke? Er der et billede næsten alle kan lide – eller et næsten alle ikke bryder sig om – hvorfor mon? Hvor mange læser teksten inden de ser på maleriet? – Er det en bestemt type?

osv. osv.

 

 

m)     Hvilken musik passer til hvilet billede?

Vælg et billede og find noget musik der passer til – eller komponer noget selv.

 

n)       ”Realistiske drømmebilleder”

Hvilke tanker – drømme, får du, når du ser på et valgfrit/ givent billede. Prøv at fotografere de ting/ situationer du kommer til at tænke på.

Sammenlign – og diskuter jeres fotografi-serier. (fx hver laver 5 fotografier til hvert maleri) –

Man kan også lade de andre gætte, hvilke maleri man tænkte på, da man fotograferede.

 

 

o)       Man kan evt. afslutte arbejdet med malerierne, med at lave et forældrearrangement med temaet: hvad har vi arbejdet med de sidste 3 uger. – Udstilling af billederne og elevernes arbejde omkring billederne.

(dokumentation) fx elevernes alternative tekster, stile, betragtninger, - endvidere kunne eleverne fortælle historie om malerierne enten live el på bånd, nogle af malerierne kunne de have sat musik til, eller lavet fotografier til (”drømme-billeder”)  

Nyeste kommentarer

10.06 | 07:59

jeg ved ikke så meget om planeter, men når jeg ser på dine beskrivelser under billederne, så ser det ud til at venus og merkur både er til jord og luft elemente

24.11 | 12:25

Imagen muy hermosa, es una necesidad con esa imagen en todos los hogares

17.11 | 20:42

magma er et meget dejligt billede

16.11 | 16:42

fin bilede